1
توچال الکتریک | بازدید شرکت فولاد خوزستان

Loading...


آلبوم تصاویر بازدید شرکت فولاد خوزستان

بازدید شرکت فولاد خوزستان

حضور نمایندگان شرکت فولاد خوزستان و بازدید از خط تولید کارخانه توچال الکتریک