برگزاری دوره آموزش سیستم های هوشمند VRF میتسوبیشی الکتریک و VRV دایکین

10 دی 1398

بدین وسیله شرکت توچال الکتریک، با برگزاری دوره آموزش سیستم های هوشمند مرکزی VRF میتسوبیشی الکتریک و VRV دایکین در مرکز آموزش این شرکت واقع در کارخانه به آموزش پرسنل شرکت پتروشیمی امیرکبیر در راستای آشنایی ابتدایی و در ادامه آموزش مباحثی نظیر تعمیر و نگهداری و پیاده سازی سیستم های مرکزی پرداخت. شایان ذکر است این شرکت بر آن است تا در ادامه با برگزاری چنین دوره هایی بتواند در این راستا کمک شایانی جهت بالا بردن سطح کیفی آشنایی و پیاده سازی سیستم های هوشمند مرکزی نظیر VRF و VRV داشته باشد.

توسط: مدیر سایت
نمایش: 5 خبر از 30 خبر