هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی آبان ماه، تهران

16 مهر 1397

بدین وسیله منتظر حضور سبز شما عزیزان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران آبان 1397 در سالن 35 غرفهG01 ، هستیم. زمان بازدید: 1 الی 4 آبان، ساعت 9 الی 17

توسط: مدیر سایت
نمایش: 5 خبر از 30 خبر