1

فروشگاه مرکزی

2

کارخانه

4

دفتر فروش تهران

6

فروشگاه زیتون

7

تهویه کلوت

13

نمایندگی فروش لامرد( آقای غلامی)

14

فروشگاه دامون آبادان

16

نمایندگی فروش جهرم (آقای جوادی)

19

نمایندگی فروش تهویه نگین زنده رود

20

نمایندگی فروش الماس تهویه