بازديد استاندار خوزستان از شركت توچال الكتريك

دسته بندی : اخبارشرکت , تاریخ : 26 دی 1396

حضور استاندار خوزستان جناب آقاي دكتر شريعتي در شهرك شماره ٣ و بازديد ايشان از شركت توچال الكتريك نويد روزهاي روشن تر را خواهد داد. در اين نشست ضمن تقدير و تشكر فراوان جناب استاندار از مديرعامل مجموعه جناب آقاي خلفيان در جهت اشتغال زايي، خودكفايي و گسترش اين مجموعه، خواهان همكاري و همراهي با اين مجموعه جهت گسترش توليد ملي و اشتغال زايي هرچه بيشتر شدند. باشد كه شركت توچال الكتريك با همراهي استاندار خوزستان بتواند افتخاري ديگر را براي اين استان و كشور رقم زند.

توسط : مدیر سایت