سومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، انرژی سرمایشی و گرمایشی با بهرره وری اقتصادی اهواز بهمن 96

دسته بندی : اخبارشرکت , تاریخ : 08 بهمن 1396

سومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران-اهواز، بهمن ماه سال 96، منتظر دیدار شما در نمایشگاه بین المللی اهواز واقع در سالن امام رضا هستیم. ساعت بازدید 15-21

توسط : مدیر سایت