هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی آبان ماه، تهران

دسته بندی : اخبارشرکت , تاریخ : 16 مهر 1397

بدین وسیله منتظر حضور سبز شما عزیزان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران آبان 1397 در سالن 35 غرفهG01 ، هستیم. زمان بازدید: 1 الی 4 آبان، ساعت 9 الی 17

توسط : مدیر سایت