بازدید و تهیه گزارش از صنایع کوچک برتر استان

دسته بندی : اخبارشرکت , تاریخ : 22 مرداد 1396

به مناسبت روز ملی صنایع کوچک در تاریخ 96/5/21، حدود بیش از 30 خبرنگار از تمامی خبرگزاریهای استان به منظور بازدید و تهیه گزارش به کارخانه توچال الکتریک به عنوان یکی از صنایع برتر استان، مستقر در شهرک صنعتی شماره 3 آمدند و با مدیر تولید کارخانه آقای شالبافان مصاحبه و عکس گرفتند و از تمامی بخشهای از جمله: خط تولید مکانیزه توچال الکتریک، آزمایشگاه تست سیستم تهویه مطبوع و اتاق آموزش دیدن کردند.

توسط : مدیر سایت