TVGR08NV1

دسته بندی: شاخص صفحه نخست

کولر ایستاده 80 هزار توچال الکتریک، تولید داخلی با طراحی انعطاف پذیر و قابلیت اطمینان بالا، از این رو برای دانستن اطلاعات کاتالوگ مورد نظر را دانلود نمایید.

  • مشخصات وارد نشده است :    کاهش صدا طراحی فن جدید صرفه جویی انرژی