مشخصات پروژه

محل پروژه

جزیره کیش

نوع

مسکونی

تعداد طبقات

22

مساحت کل

95000 m2

مدل دستگاه

1800  دستگاه یونیت داخلی از نوع داکت کانالی و 500 دستگاه یونیت خارجی  

 

تاریخ تکمیل

1395

نوع سیستم

VRV  دایکین  

PROJECT  OUTLINE

KISH ISLAND

LOCATION     

RESIDENTIAL

TYPE

22

NUMBER OF FLOORS

95000 m2

TOTAL  FLOOR  AREA

 

MODEL

1800 INDOOR UNIT (DUCT TYPE ) & 500 OUT DOOR UNIT

2016

DATE OF COMPLETION

VRV DAIKIN

TYPE OF SYSTEM

پروژه های مرتبط