مشخصات پروژه

محل پروژه

بندرعباس

نوع

درمانی

مدل دستگاه

سیستم هوشمند VRF میتسوبیشی الکتریک و سیستم VRV  دایکین ژاپن، سیستم مولتی چند پنل کاست سقفی و اسپلیتهای حرفه ای زیرسقفی دایکین

تاریخ تکمیل

1399

مساحت

1520 مترمربع

PROJECT OUTLINE

 

BANDAR ABBAS

LOCATION     

 

 

MEDICAL

TYPE

 

 

INTELLIGENT VRF SYSTEM MITSUBIHSI ELECTRIC AND VRV SYSTEM DAIKIN JAPAN

MODEL OF DEVICE

 

 

2021

DATE OF COMPLETION

 

 

1520M2

TOTAL FLOOR AREA

 

پروژه های مرتبط