مشخصات پروژه

محل پروژه

اهواز

نوع

پزشکی-اداری

مدل دستگاه

سیستم هوشمند VRF میتسوبیشی الکتریک و VRV دایکین ژاپن

تاریخ تکمیل

1398

PROJECT  OUTLINE

AHVAZ

LOCATION     

OFFICE AND MEDICAL

TYPE

VRF MITSUBISHI ELECTRIC AND DAIKIN JAPAN

MODEL OF DEVICE

2019

DATE OF COMPLETION

پروژه های مرتبط