مشخصات پروژه

محل پروژه

اهواز

نوع

تجاری-اداری-پزشکی

مدل دستگاه

سیستم هوشمند VRF میتسوبیشی الکتریک و اسپلیتهای کاستی دایکین و میتسوبیشی الکتریک ژاپن

تاریخ تکمیل

1397

تعداد طبقات

8 طبقه

PROJECT  OUTLINE

Ahvaz

LOCATION     

COMMERCIAL- ADMMINISTRATIVE-MEDICAL

TYPE

INTELLLIGENT VRF SYSTEM MITSUBISHI ELECTRIC and Split CASSETTE MITSUBISHI ELECTRIC & DAIKIN JAPAN

MOUDEL OF DEVICE

2018

DATE OF COMPLETION

8

NUMBER OF FLOOR

پروژه های مرتبط