مشخصات پروژه

محل پروژه

اهواز

 

نوع

هتل

 

تعداد طبقات

8

 

مساحت کل

13559  متر مربع

 

تاریخ تکمیل

اسفند 1399

 

نوع سیستم

·   سیستم هوشمند VRF توچال الکتریک با یونیت های داخلی داکتی و کاستی سقفی

·   کمولتی دو پنله زیرسقفی دایکین ژاپن

·   مولتی چهار پنله کاستی سقفی دایکین ژاپن

·   داکت اسپلیت های حرفه ای دایکین ژاپن

·   اسپلیت های توچال الکتریک

 

 

PROJECT OUTLINE

AHVAZ

LOCATION

HOTEL

TYPE

8

NUMBER OF FLOORS

13559 M2

TOTAL FLOOR AREA

2020

DATE OF COMPLETION

·      VRF SYSTEM TOCHAALELECTRIC WITH INDOOR UNIT (DUCT SPLIT& CEILING CASSETTE)

·      CEILING CONVERTIBLE 2FT PANEL DAIKIN

·      CEILING CASSETTE 2FT*2FT PANEL DAIKIN

·      DUCTED SPLIT DAIKIN

·      WALL MOUNTED SPLITS TOCHALELECTRIC

TYPE OF SYSTEM

پروژه های مرتبط